Timeline graf pro zobrazení událostí v čase, po refresh se objeví graf s daty z reálného provozu

Načítání dat:

Width: 1350 px

Height: 650 px

timeLine-container

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙