Mqtt

	MQTT protokol je malý, ideální na přenosy dat mezi zařízeními a serverem.
	Podle verze protokolu a nastavení serveru je možné zprávy třídit, uchovávat, kopírovat, logovat.

Protokoly
	Jako řešení pro MQTT protokol za stranu serveru je možné použít

Mosquitto

Mosquitto

RabbitMQ

MQTT Rabbit
MQTT Rabbit
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙