SSRS

	SSRS jsou Reporting Service.
	Jedná se o reportovací nástroj, který je jako volitelná součást MSSQL serveru, tedy od Microsoftu
	Přesto, že vznikl před poměrně dlouhou dobou, je stále hojně využíván. Jeho možnosti jsou dokonce, v některých funkcionalitách,
	větší, jak u novějšího Power BI.
	Existuje ve verzi PRO a Express. Ovšem s MSSQL verzí Standard a výše je verze PRO SSRS již zalicencovaná.
Report
Report
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙